BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 21/03 – 25/03/2022

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Hiện giá đang về vùng cản mạnh $0.74399. Cần chờ hành động giá tiếp theo tại ngưỡng cản $0.74399. Hoặc chờ một tin hiệu giá về vùng hỗ trợ $0.73132 hoặc $0.71379

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Pinbar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang ở mức hỗ trợ MỨC TRUNG BÌNH $1894.51. Có thể vào một lệnh mua lên khi có tín hiệu PA tại mức hỗ trợ $1894.51. Xu hướng chính vẫn đang tăng mạnh.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên đứng ngoài thị trường này vì giá đang tăng mạnh và vượt qua mức $4276.29
Khung D1:

Trên khung tuần Weely thì giá có dấu hiệu tăng mạnh bằng bộ nến fakey. Chờ tín hiệu giá tăng
Khung W1:

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trong ngưỡng cản mạnh tuy nhiên không có hành động giá tại mức cản hiện tại. Cần đứng ngoài chờ xem hành động giá tại mức cản mạnh này.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD


Tín hiệu hành động giá: Không có .
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đã tạo trend xuống, chờ hành động giá để short xuống. Xu hướng đang giảm.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

DẦU – HĐTL

Tín hiệu hành động giá: Bộ ba nến nhấn chìm (như hình).     
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá tại các ngưỡng hỗ trợ mạnh $100.055 hoặc $93.689.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

GBPUSD


Tín hiệu hành động giá: Bộ nến inside bar (tại ngưỡng cản mạnh).
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang giảm và cần hành động giá tại mức cản hiện tại để short xuống.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Fakey.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Xu hướng đang đà tăng trở lại (nhìn trên khung tuần), xu hướng không mạnh. Nên đứng ngoài chờ xem hành động giá có xuất hiện hay không?
Weekly:

Daily:

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ:
 Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply