BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 20/09 – 24/09/2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Hiện giờ giá đang đà giảm mạnh? Nên chờ giá hồi về vùng cản $ 0.73161. Xu hướng chính vẫn đang giảm.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Doji.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trên đường hỗ trợ mạnh $1752.10. Xu hướng vẫn chưa rõ ràng nên đứng ngoài chờ tín hiện giá tại thời điểm hiện tại.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài và chờ tín hiệu PA tại vùng hỗ trợ mạnh hiện tại $4424.83. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Pinbar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên đứng ngoài chờ cho khi giá đang gần mức hỗ trợ mạnh $128.585, tỷ lệ R:R không tốt nếu vào lệnh short. Xu hướng vẫn đang giảm.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá hiện tại vẫn đang xuống, cần chờ tín hiệu giá tại mức cản hiện tại $1.17515 rồi thực hiện lệnh bán xuống, mục tiêu TP ngắn có thể về mức $1.16674.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

DẦU – HĐTL

Tín hiệu hành động giá: Bộ Inside bar.   
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Có thể vào lệnh mua lên khi giá hồi về mức hỗ trợ $70.217. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang ở vùng hỗ trợ hỗ trợ mạnh $7258.30 – $7415.08 . Chúng ta nên đứng ngoài cho đến khi có tín hiệu mua lên. Xu hướng dài hạn vẫn tăng mạnh.


LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ:
 Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply