BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 06/09 – 10/09/2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá xuất hiện dấu hiệu price action tại ngưỡng hỗ trợ hiện tại $0.74263. Xu hướng đã chuyển sang tăng lên.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây 

XAUUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài khi mà xu hướng thị trường không rõ ràng.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Insidebar + nến nhấn chìm.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể vào lệnh long ở mức giá hiện tại khi có dấu hiệu nến inside bar và nến nhấn chìm. Hoặc chúng ta có thể chờ tín hiệu PA tại vùng hỗ trợ mạnh $4478.41 hoặc $4424.83. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đã có biểu hiện đổi chiều đi lên. Chúng ta nên đứng ngoài và quan sát hành động giá tại ngưỡng hỗ trợ hiện tại $130.523.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá: Không có.        
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trong vùng sự kiện tại đó xuất hiện nhiều hành động giá. Có thể mua lên khi giá quay về tại ngưỡng hỗ trợ $68.016 hoặc $67.001

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài với thị trường này khi giá đang gặp cản, cần xác nhận bằng tín hiệu hành động giá.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài chờ hành động giá hiện tại xem có vượt qua được mức cản mạnh $1.39096

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Pinbar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang ở mức hỗ trợ mạnh $7415.08. Chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh mua lên hiện tại. Xu hướng tăng vẫn là chủ đạo.


LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ:
 Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply