BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 09/08 – 13/08/2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Nến inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Có thể vào lệnh bây giờ khi mà inside bar xuất hiện tại ngưỡng cản 0.23875. Xu hướng chính vẫn đang giảm.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Fakey.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Tín hiệu fakey tại mức cản mạnh. Hiện giờ giá đang là pinbar hình thành ngay tại hỗ trợ mạnh, chờ hết phiên xem hành động giá tiếp theo. Xu hướng không rõ ràng.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Inside bar (03.08-04.08)
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể vào lệnh tại mức giá hiện tại ngay mức hỗ trợ mạnh $4392.9 hoặc vùng cản $4267.3-$4287.5. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Tín hiệu Inside bar đang hình thành tại ngưỡng cản mạnh $130.0, chúng ta có thể xem xét vào lệnh ở mức giá hiện tại khi mà xu hướng xuống đang hình thành.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá: Không có.        
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ tín hiệu hình thành tại hỗ trợ $64.9 sau đó mua lên. Xu hướng tăng vẫn chủ đạo.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài với thị trường này khi xu hướng vẫn chưa rõ ràng.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá: Pinbar (daily) (Inside bar – weekly)
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên chờ dấu hiệu PA tại ngưỡng hỗ trợ hiện tại hoặc khi giá hồi tại các đường hỗ trợ mạnh $1.379 hoặc $1.368 và tín hiệu PA xuất hiện. Xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Khi giá hồi về các vùng hỗ trợ mạnh cũng như vùng sự kiện $7215.08 – $7258.30 và có dấu hiệu PA xuất hiện, chúng ta có mua lên. Xu hướng tăng vẫn là chủ đạo.


LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ:
 Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply