BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 02/08 – 06/08/2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên đứng ngoài chờ cho xem liệu giá có vượt qua được mức hỗ trợ hiện tại hay không? Xu hướng chính vẫn đang giảm.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Tín hiệu inside bar tại cản mạnh có thể kìm hãm cho giá đi lên, tuy nhiên xu hướng tăng đang hình thành.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Pin bar (doji).
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể vào lệnh tại mức giá hiện tại ngay mức hỗ trợ mạnh $4393.89. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Tín hiệu Inside bar đang hình thành tại ngưỡng cản mạnh, chúng ta có thể xem xét vào lệnh ở mức giá hiện tại khi mà xu hướng xuống đang hình thành.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá: Không có.        
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ tín hiệu hình thành tại hỗ trợ mạnh $70.3 hoặc $66.3 sau đó mua lên. Xu hướng tăng vẫn chủ đạo.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Nến nhấn chìm.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài với thị trường này khi xu hướng vẫn chưa rõ ràng.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có (daily). Pin bar trên khung tuần)
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên chờ dấu hiệu PA tại ngưỡng hỗ trợ hiện tại hoặc khi giá hồi tại các đường hỗ trợ mạnh 1.379 hoặc 1.368 và tín hiệu PA xuất hiện. Xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Nến đuôi dài.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Tín hiệu nến đuôi dài ở ngay đỉnh, giá đã vượt đỉnh, chúng ta nên cân nhắc mua lên ngay mức giá hiện tại sau nến đuôi dài hoặc khi giá hồi về các vùng hỗ trợ mạnh cũng như vùng sự kiện $7204.14 – $7258.30 khi có dấu hiệu PA xuất hiện.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ:
 Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply