BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 12/07 ĐẾN 16-07-2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đã hình thành nến pinbar tại mức cản quan trọng $0.75337, có thể chờ giá hồi về vùng cản đó để bán xuống khi có hành động giá xuất hiện. Xu hướng giảm là chính.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đã hình thành nến pinbar tại mức cản quan trọng $0.75337, có thể chờ giá hồi về vùng cản đó để bán xuống khi có hành động giá xuất hiện. Xu hướng giảm là chính.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD

Tín hiệu hành động giá: Inside bar và pin bar
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trong vùng cản mạnh 1797.07 – 1804.67, có thể vào lệnh sell tại mức giá hiện tại. Xu hướng giảm vẫn là chủ yếu.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Pin bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài cho đến khi tín hiệu hành động giá xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ mạnh tại $4287.51, $4267.30 để mua lên. Xu hướng dài hạn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Bộ nến nhấn chìm.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Bộ nến nhấn chìm tại vùng hỗ trợ mạnh, có thể vào lệnh buy hiện tại khi giá đang hồi. Xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá: Pin bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá mức  hỗ trợ mạnh $69.557 hoặc $72.777 sau đó mua lên. Xu hướng tăng vẫn chủ đạo.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên đứng ngoài với thị trường này khi xu hướng vẫn chưa rõ ràng.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên chờ giá hồi về các vùng hỗ trợ mạnh $1.37970 hoặc $1.36803 và tín hiệu PA xuất hiện rồi mua lên. Xu hướng dài hạn vẫn là tăng.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Pin bar
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong một xu tăng chủ đạo, chúng ta nên cân nhắc mua lên khi giá hồi về các vùng hỗ trợ mạnh cũng như vùng sự kiện $7204.14 – $7258.30 khi có dấu hiệu PA xuất hiện.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply