BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 14-06 ĐẾN 18-06-2021.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có hành động giá hiện tại.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang  hồi về hỗ trợ mạnh 0.7675. Cần chờ tín hiệu hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUS
D

Tín hiệu hành động giá:Bộ nến fakey + pinbar giữa tuần.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Bộ nến fakey + pinbar hiện tại trong một xu hướng vẫn tăng mạnh. Cân nhắc mua lên tại giá hiện tại.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: 2 bộ nến inside bar liên tiếp  tuần qua.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong một xu hướng vẫn tăng dài hạn. Có thể vào lệnh với lệnh mua ngay hoặc chờ giá về hồi tại 4216.49.
 

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá hồi về ngưỡng hỗ trợ + tín hiệu hành động giá đề mua lên khi xu hướng tăng là chủ đạo.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá:  Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trong xu hướng tăng mạnh, cần chờ giá hồi về các ngưỡng hỗ trợ mạnh $67.92 hoặc $66.66 + tín hiệu hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên đứng ngoài trong thị trường hiện tại khi giá đang khộng tôn trọng xu hướng tăng chính.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá:  Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nên đứng ngoài khi giá vẫn đang trong vùng đi ngang, cần chờ giá phá vỡ.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá:  Liên tiếp là bộ nến nhấn chìm và sau đó là nến inside bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong  một xu hướng tăng chính. Có thể mua lên tại mức giá hiện tại hoặc chờ về ngưỡng hỗ trợ mạnh $ 7206.69 + tín hiệu hành động giá mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply