BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 07-06 ĐẾN 11-06-2021.


Lưu ý về Biểu đồ:
 Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Một nến bullish tăng mạnh. Đồng thời trong vùng sự kiện.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Có thể thực hiện một lệnh buy với mục tiêu không nên kỳ vọng quá cao.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nến pinbar hiện tại trong một xu hướng vẫn tăng mạnh. Cần chờ điểm hồi về các mức hỗ trợ 1862.5 hoặc 1849.3 + tín hiệu hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Một nến pin bar vài ngày 3-Jun tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng $4168.3.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong một xu hướng vẫn tăng dài hạn. Có thể vào lệnh với lệnh mua lên khi giá hồi về 50 % nến pinbar hoặc tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng $4168.3.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Cần đứng ngoài chờ xem hành động giá tại thời điểm hiện tại, hoặc giá hồi về các mức hỗ trợ 132.3 chính + hành động giá xuất hiện thực hiện lệnh mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá:  Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Xu hướng tăng. Chờ giá hồi về các mức hỗ trợ quan trọng 66.45 hoặc 63.86 + tín hiệu hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Xu hướng chính vẫn tăng, tuy nhiên giá đang đi ngang khi bị kẹp giữa vùng cản chính 1.224 – 1.226 và hỗ trợ 1.214. Nên đứng ngoài cho giá thoát khỏi vùng đi ngang này rồi mới vào lệnh khi có hành động giá xuất hiện.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá:  Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Xu hướng chính là tăng. Chờ giờ hổi về các mức hỗ trợ quan trọng 1.40867 hoặc $1.40038 và xuất hiện hành động giá rồi mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá:  Không có.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá hồi về các mức hỗ trợ chính $7165 hoặc $7090 + tín hiệu hành động giá rồi mua lên. Xu hướng tăng là chủ đạo.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply