BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 31-05 ĐẾN 04-06-2021.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có hành động giá hiện tại.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đã hồi về hỗ trợ mạnh 0.7675. Cần chờ tín hiệu hành động giá để mua lên.


LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Nến Pin bar.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Nến pinbar hiện tại trong một xu hướng vẫn tăng mạnh. Cần chờ điểm hồ về các mức hỗ trợ + tín hiệu hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Bộ nến Fakey giữa tuần..
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong một xu hướng vẫn tăng dài hạn. Có thể vào lệnh với lệnh mua lên khi giá hồi về bóng nến của nến pin bar trong bộ nến fakey.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Bộ nến nhấn chìm ngày 26 – 27.05.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá hồi về để mua lên. Có thể mua ngay tại vị thế hiện tại. Nhưng tốt hơn là chở giá hồi về các mức hỗ trợ 132.5 để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá:  Hai nến pin bar tăng liên tiếp giữa tuần.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Hai nến pinbar ngay dưới ngưỡng cản chính 66.66. Nên đứng ngoài xem liệu giá có thể vượt qua được ngưỡng cản chính hay không?

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Nến pinbar cũng như doji.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Có thể mua tại 50% nến pin bar hoặc đợi giá hồi về đáy nến pinbar cũng như đường hỗ trợ mạnh tại 1.2133.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá:  Bộ nến Insidebar + Pinbar hiện tại.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Có thể vào lệnh mua tại điểm hồi 50% nến pin bar hoặc đáy bóng nến Mother bar.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá:  Không có
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá hồi về các mức hỗ trợ chính 7000.65 hoặc 7090.18 + tín hiệu PA rồi mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply