BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 10-05 ĐẾN 14-05-2021

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Tổ hợp nến Fakey + Pinbar đã hình thành từ ngày 4-5 đến 6-5. Cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp diễn sau một nến bullish sau đó vào ngày thứ sáu.

Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Hiện tại chúng tôi cân nhắc vào lệnh mua lên tại mức hỗ trợ 0.78064.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Không có tín hiệu hành động giá hiện tại. Giá vẫn trong xu hướng tăng.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi sẽ đứng ngoài cho tới khi giá có dấu hiệu hồi về các mức hỗ trợ 1797, 1820 và hình thành tín hiệu.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Giá đã hình thành bộ nến Fakey vào ngày 4-5 đến 6-5 sau đó tăng mạnh vào hai ngày thứ năm, thứ sáu cuối tuần.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Trong một xu hướng vẫn tăng mạnh. Chúng ta kiên nhẫn chờ giá hồi về mức hỗ trợ 4188, 4120 kết hợp hành động giá để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Giá đã hình thành bộ nến inside bar ngày 5-6 và 6-5 sau đó nến bullish tăng mạnh.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi cân nhắc việc kiên nhẫn chờ giá hồi về vùng cản mạnh 130.98 và tín hiệu PA để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá:  Có một nến pinbar tại ngưỡng cản và đường trendline.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ hành động giá khi giá hồi về ngưỡng hỗ trợ mạnh 62.87 hoặc 60.72 rồi mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Không có tín hiệu giá hiện tại, trong tuần giá hình thành bộ nến nhấn chìm ngày 4-5 đến 6-5 và giá cũng gần như vùng event area nơi có tín hiệu hành động giá trước đó ngày 27-4 ( nến pinbar) và 28-4 (nến đuôi dài).
Ý tưởng giao dịch tiềm năng
: Chúng tôi đang cân nhắc mua tại vùng hỗ trợ mạnh tại 1.20579 hoặc 1.19869 khi có hành động giá xảy ra.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá: Bộ nến inside bar + fakey từ ngày 3-5 đến 7-5 tại vùng cản từ 1.38253 đến 1.39982.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên cân nhắc mua tại mức giá hiện tại ngưỡng 1.39982 hoặc có thể chờ về vùng hỗ trợ 1.38253 khi hành động giá xảy ra.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

AUS200

Tín hiệu hành động giá: Một bộ nến Inside bar hình thành tại mức cản 7092.56 từ ngày 6-5 và 7-5. Giá hiện cũng trong vũng event area 7004.72 đến mức cản 7092.56 tại đó có các bộ inside bar (từ 16.04 đến 19.04) và bộ nến Fakey + Pinbar (từ 23-4 đến 27.4
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta nên cân nhắc mua lên tại vùng 7004.72 – 7092.56.

LƯU Ý – Giao dịch AUS200 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply