BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 03-05 ĐẾN 07-05-2021.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Tín hiệu hành động giá: Tổ hợp nến Fakey + Pinbar đã hình thành từ ngày 26-4 đến 28-4 (đã thất bại). Một nến bearish giảm vào ngày 20-4 vẫn còn giá trị tại ngưỡng cản khá mạnh.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng
: Hiện tại chúng tôi không vào lệnh với setup hiện tại.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Tín hiệu hành động giá: Một nến Pinbar hình thành ngày 28-4 (đã thất bại), tuy nhiên ngày 29-4 giá đã chạm vùng cản mạnh 1755.70 tạo nên nến đuôi dài.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi cân nhắc lệnh mua lên sau khi giá hồi tại ngưỡng cản 1755.70 sau nến đuôi dài ngày 29-4.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Tín hiệu hành động giá: Giá đã qua bộ nến Inside bar hình thành ngày 26-04
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh mua lên khi giá hồi về 4176.20 hoặc 4118.71- đáy của bộ nến Inside bar ngày 21-4.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURJPY

Tín hiệu hành động giá: Giá đã vượt qua vùng cản mạnh 130.661 – 130.940 sau khi hình thành bộ nến nhấn chìm bullish vào ngày 22-4 và 23-4.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ giá hồi về vùng cản mạnh 130.661 – 130.940 để mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch EURJPY qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Tín hiệu hành động giá:  Có một nến giảm giá mạnh ngày 30-4 tại một ngưỡng cản.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chờ hành động giá khi giá hồi về ngưỡng hỗ trợ mạnh 62.87 hoặc 60.72 rồi mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch DẦU qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Tín hiệu hành động giá: Một nến bearish giảm mạnh vào tuần trước và đang gần hướng tới ngưỡng hỗ trợ 1.1992
Ý tưởng giao dịch tiềm năng
: Chúng tôi đang cân nhắc mua tại vùng hỗ trợ mạnh 1.19929 – 1.19519 hoặc xa hơn nữa 1.18357.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Tín hiệu hành động giá:  Một bộ nhiều nến Inside bar đã thất bại cho đợt phá vỡ lên và đã trở thành một bộ Fakey hướng xuống (Có sự phá vỡ giả hướng lên sau đó thu lại). Nến tăng Pinbar đã hình thành trong 3 ngày trước đã thất bại.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Đứng ngoài với giao dịch này.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply