BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 26-4 ĐẾN 30-4-2021.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Ngưỡng chính:
0.753, 0.762, 0.777, 0.781, 0.785
Xu hướng chính: Tăng trong dài hạn. Trung hạn: Giá đang đi ngang.
Tín hiệu hành động giá: Không có hành động giá hiện tại
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang xem xét giao dịch tại ngưỡng 50% nến pin bar vào ngày 20-4, khi mà giá vẫn dưới mức cản mạnh mẽ 0.781. Tuy nhiên, kỳ vọng lợi nhuận sẽ không cao khi mà có nhiều đường level xung quanh.

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD


Ngưỡng chính: 1680, 1755, 1764, 1797, 1804,
Xu hướng chính: Giảm trong dài hạn.
Tín hiệu hành động giá: Một nến Fakey đang hình thành.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Giá đang trong vùng hợp lưu, đường trendline như hình vẽ, đường kháng cự 1797. Có thể cân nhắc short xuống, tuy nhiên mục tiêu lợi nhuận không cao do có các đường hỗ trợ mạnh tại 1755, 1764.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Ngưỡng chính: 4120, 4189, 3964
Xu hướng chính: Tăng trong dài hạn.
Tín hiệu hành động giá: Nến inside bar ngày 20-21.04,
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh long khi giá hồi về 4120 tại ngưỡng hỗ trợ mạnh.


LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

DẦU – HĐTL


Ngưỡng chính: 57.3, 60.6, 62.2, 63.0, 64.3.
Xu hướng chính: Tăng. Ngắn hạn: Giá đang xu hướng đi ngang
Tín hiệu hành động giá: Nến nhấn chìm ngày 20.04
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh short ngắn khi mà xu hướng chính vẫn là xu hướng lên dưới đó có ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ 60.6.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

EURUSD

Ngưỡng chính: 1.170, 1.183, 1.199, 1.205, 1.218, 1.224.
Xu hướng chính: Tăng.
Tín hiệu hành động giá: Một nến pin bar vào ngày 21.4 đang cho thấy dấu hiệu ủng hộ xu hướng tăng mạnh mẽ và PA ngay tại ngưỡng 1.199, và hiện tại với nến bullish ngày thứ sau tuần trước đã vượt qua đường cản 1.205
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta có thể cân nhắc vào lệnh buy sau khi giá hồi lại các ngưỡng hỗ trợ mạnh như 1.199 hoặc 1.205.

LƯU Ý – Giao dịch EURUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

GBPUSD

Ngưỡng chính: 1.366, 1.381, 1.391, 1.399, 1.422.
Xu hướng chính: Tăng. Ngắn hạn: Đi ngang
Tín hiệu hành động giá: Nến inside bar cuối tuần vừa rồi trong phạm vi ngưỡng cản 1.391 và ngưỡng hỗ trợ 1.381.

Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng ta sẽ chờ giá hồi về các đường hỗ trợ 1.381 để mua lên khi có hành động giá xuất hiện, khi mà xu hướng chính vẫn tăng.

LƯU Ý – Giao dịch GBPUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply