BLOG VANHOATRADING.COM LÀ NƠI CHIA SẺ KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ GIAO DỊCH FOREX, ĐẦU TƯ, KINH DOANH.
ĐĂNG KÍ NGAY! Submit original article and get paid. Find out More

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH HÀNG TUẦN & PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ – TỪ NGÀY 5-4 ĐẾN 9-4-2021.

Lưu ý về Biểu đồ: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một sàn cung cấp Biểu đồ Đóng New York, (biểu đồ 5 ngày phù hợp với giờ đóng cửa New York). Đăng ký mở tài khoản và tải phầm mềm giao dịch tại đây .
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không nên được coi đây là lời khuyên tài chính hoặc lời khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân và giới hạn rủi ro của mỗi người một khác, hãy tham khảo như là một ý tưởng với mục đích giáo dục, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì rủi ro nào.

AUDUSD

Ngưỡng chính:
0.7562, 0.7622, 0.7703, 0.7804, 0.7837
Xu hướng chính: Tăng trong dài hạn. Ngắn hạn: giá đang đi ngang.
Tín hiệu hành động giá: Bộ nến Fakey + Pinbar tại ngưỡng cản chính 0.75629, ngoài ra giá còn trên vùng khu vực sự kiện với các hành động giá đã từng diễn ra.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang xem xét giao dịch mua lên từ tín hiệu bộ nến Fakey + Pinbar trong khi giá đã vượt qua ngưỡng cản chính 0.7562

LƯU Ý – Giao dịch AUDUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

XAUUSD

Ngưỡng chính: 1680, 1753, 1788, 1803, 1859
Xu hướng chính: Giảm trong dài hạn.
Tín hiệu hành động giá: Không có tín hiệu hành động giá hiện tại, tuy nhiên giá đang tăng hồi trở lại các đường kháng cự trên.
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang chờ giá hồi các đường cản trên 1680,1753,…và tín hiệu giá xuất hiện để vào lệnh bán xuống.

LƯU Ý – Giao dịch XAUUSD qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây .

S&P500

Ngưỡng chính: 3958, 3861.Xu hướng chính: Tăng trong dài hạn.
Tín hiệu hành động giá: Không có tín hiệu hành động giá hiện tại,
Ý tưởng giao dịch tiềm năng: Chúng tôi đang chờ giá hồi các đường hỗ trợ dưới 3958 hoặc 3861 và tín hiệu giá xuất hiện để vào lệnh mua lên.

LƯU Ý – Giao dịch S&P500 qua nền tảng giao dịch ưa thích mà chúng tôi sử dụng tại đây

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với câu hỏi hoặc phản hồi của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bình luận biểu đồ: Các nhận định trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức rõ ràng về rủi ro và phần thưởng trong giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Leave a Reply